نمایش 1–15 از 16 نتیجه

باتری اصلی گوشی لنوو A800 مدل BL197

۲۱۱,۰۰۰ تومان

باتری اصلی گوشی لنوو K3 Note مدلBL243

۲۲۲,۰۰۰ تومان

باتری اصلی گوشی لنوو K5 Note مدل BL261

۲۴۲,۰۰۰ تومان

باتری اصلی گوشی لنوو K900 مدل BL207

۲۶۸,۰۰۰ تومان

باتری اصلی گوشی لنوو P70 مدل BL234

۳۱۹,۰۰۰ تومان

باتری اصلی گوشی لنوو P780 مدل BL211

۲۸۲,۰۰۰ تومان

باتری اصلی گوشی لنوو P90 مدل BL234

۲۸۲,۰۰۰ تومان

باتری اصلی گوشی لنوو S60 مدل BL245

۲۸۲,۰۰۰ تومان

باتری اصلی گوشی لنوو S720 مدل BL197

۲۲۲,۰۰۰ تومان

باتری اصلی گوشی لنوو S860 مدل BL226

۲۷۵,۰۰۰ تومان

باتری اصلی گوشی لنوو Vibe K4 Note مدل BL256

۲۸۲,۰۰۰ تومان

باتری اصلی گوشی لنوو Vibe P1 مدلBL244

۲۸۲,۰۰۰ تومان

باتری اصلی گوشی لنوو Vibe S1 Lite مدل BL260

۳۰۰,۰۰۰ تومان

باتری اصلی گوشی لنوو Vibe Shot Lite مدل BL246

۳۰۰,۰۰۰ تومان

باتری اصلی گوشی لنوو Vibe X2 مدل BL231

۲۸۲,۰۰۰ تومان