نمایش 1–15 از 59 نتیجه

باتری اصلی گوشی سونی Xperia Acro S مدل LIS1489ERPC

۱۴۰,۰۰۰ تومان

باتری اصلی گوشی سونی Xperia Arc مدل BA750

۱۴۰,۰۰۰ تومان

باتری اصلی گوشی سونی Xperia C مدل LIS1502ERPC

۱۶۰,۰۰۰ تومان

باتری اصلی گوشی سونی Xperia C3 مدل LIS1546ERPC

۱۶۰,۰۰۰ تومان

باتری اصلی گوشی سونی Xperia C5 Ultra مدل LIS1579ERPC

۱۶۰,۰۰۰ تومان

باتری اصلی گوشی سونی Xperia E3 مدل LIS1551ERPC

۱۶۰,۰۰۰ تومان

باتری اصلی گوشی سونی Xperia E4 مدل LIS1574ERPC

۲۳۱,۰۰۰ تومان

باتری اصلی گوشی سونی Xperia E5 مدل LIS1618ERPC

۱۶۰,۰۰۰ تومان

باتری اصلی گوشی سونی Xperia Go ST27 مدل AGPB009- A003

۱۵۰,۰۰۰ تومان

باتری اصلی گوشی سونی Xperia Ion LTE مدل LIS1485ERPC

۱۵۵,۰۰۰ تومان

باتری اصلی گوشی سونی Xperia J ST26 مدل BA900

۱۲۰,۰۰۰ تومان

باتری اصلی گوشی سونی Xperia L1 مدل LIS1621ERPC

۱۴۵,۰۰۰ تومان

باتری اصلی گوشی سونی Xperia M مدل BA900

۱۲۰,۰۰۰ تومان

باتری اصلی گوشی سونی Xperia M2 مدل LIS1502ERPC

۱۶۵,۰۰۰ تومان

باتری اصلی گوشی سونی Xperia M4 Aqua مدل LIS1576ERPC

۱۷۵,۰۰۰ تومان