باتری اصلی گوشی ال جی 2 Aristo مدل BL-45F1F

۲۱۷,۰۰۰ تومان

باتری اصلی گوشی ال جی 2 Stylus مدل BL-45B1F

۱۸۸,۰۰۰ تومان

باتری اصلی گوشی ال جی 2 Tribute مدل BL-41ZH

۱۸۸,۰۰۰ تومان

باتری اصلی گوشی ال جی 2017 K10 مدل BL-46G1F

۱۸۸,۰۰۰ تومان

باتری اصلی گوشی ال جی 2017 K4 مدل BL-45F1F

۱۸۸,۰۰۰ تومان

باتری اصلی گوشی ال جی 2017 Q8 مدل T28-BL

۲۱۷,۰۰۰ تومان

باتری اصلی گوشی ال جی 2018 K10 مدل BL-T36

۲۲۷,۰۰۰ تومان

باتری اصلی گوشی ال جی 2018 K8 مدل BL-45F1F

۱۹۷,۰۰۰ تومان

باتری اصلی گوشی ال جی 3 Stylus مدل BL-44E1F

۱۸۸,۰۰۰ تومان

باتری اصلی گوشی ال جی 4 Nexus مدل BL-T5

۲۳۶,۰۰۰ تومان

باتری اصلی گوشی ال جی 5 Nexus مدل BL-T9

۲۱۲,۰۰۰ تومان

باتری اصلی گوشی ال جی F70 مدل 59UH-BL

۱۵۹,۰۰۰ تومان

باتری اصلی گوشی ال جی G Flex 2 مدل BL-T16

۲۳۱,۰۰۰ تومان

باتری اصلی گوشی ال جی G Flex مدل BL-T8

۲۳۱,۰۰۰ تومان

باتری اصلی گوشی ال جی G Pro 2 مدل BL-47TH

۱۸۸,۰۰۰ تومان